EUROAFRICA DIGITAL: FÖRETRÄDESEMISSION 13 MLN KR

2022-11-18 08:35:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Euroafrica Digital Venture avser genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 12,7 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 75 procent och omfattas till cirka 37,5 procent av teckningsförbindelser och cirka 37,5 procent av emissionsgarantier.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att bolagisera och kapitalisera SaaS-plattformen Social Content samt investeringar i Kupatana för super-app-konceptet och förstärkning av säljorganisationen, skriver bolaget.Direkt-SE