EUROAFRICA DIGITAL: DOTTERBOLAG AVSER GÖRA STRUKTURAFFÄR

2023-01-11 13:02:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Social Media Lab Nordic (SML) har tecknat en avsiktsförklaring med TBS Mediebyrå som innebär förhandlingar om en inkråmsöverlåtelse och samarbete.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom inkråmsöverlåtelse skulle TBS i huvudsak ta över SML:s personal och kunder för en kontant köpeskilling om 4,5 miljoner kronor. Det handlar om att totalt 14 anställda flyttas från Euroafrica till TBS, tillsammans med ett trettiotal aktiva kundrelationer.

Samarbetet innebär att digital media som köps på uppdrag av TBS kunder de närmaste fem åren kommer att gå igenom SMLs Saas-plattform Social Content. Årsvolymen på betald media som har gått genom plattformen har historiskt varit cirka 15 miljoner kronor, men parternas förväntan är att mediavolymen framåt kommer att uppgå till cirka 30 miljoner kronor per år. Enligt avsiktsförklaringen ska SMLs ersättning motsvara 5 procent baserad på all mediavolym som handlas genom plattformen.

Enligt avsiktsförklaringen ska samarbetet ske på icke-exklusiv basis vilket innebär att SML fortsätter att vidareutveckla plattformen till den internationella mediamarknaden.

SML och TBS avser ingå bindande avtal om överlåtelsen respektive samarbetet i februari 2023.

"Avsiktsförklaringen är ett naturligt steg för Euroafrica att renodla koncernens verksamhet med ett tydligt fokus inom Tech och för TBS att konsolidera och växa kundbasen och få in kompetent personal, däribland Fredrik Holmström och Emelie Smidt vilka båda är styrelseledamöter i Euroafrica2, skriver Euroafrica.Direkt-SE