EUROAFRICA DIGITAL: ÅLAGT VITE 525.000 KR AV DISCIPLINNÄMND (R)

2022-11-10 12:34:20

(Rättar: i rubrik och första stycket, bolaget har korrigerat vitesbeloppet)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Euroafrica Digital har av Nasdaqs disciplinnämnd ålagts att betala ett vite på cirka 525.000 kronor, vilket motsvarar fem årsavgifter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ärendet gäller Euroafricas marknadskommunikation den 10 november 2021 i samband med en riktad emission. Den 11 oktober gjorde Aktiemarknadsnämnden ett uttalande på Nasdaq Stockholms förfrågan om god sed i fråga om informationsgivning vid riktade emissioner.Direkt-SE