Spara Småsparare ska uppmuntras att investera mer. På onsdagen lade EU-kommissionen fram ett paket för att förbättra informationen och rådgivningen om investeringar till privatpersoner.

”Det här initiativet ger verkliga fördelar för privata investerare, och sätter deras intressen och deras investeringsmål i centrum”, sade EU:s finansmarknadskommissionär Mairead McGuinness vid en presskonferens.

”Européer är bra på att spara, men mindre benägna att investera. Det bästa sättet att nå investeringspotentialen är att se till att de får bättre information, bättre villkor och bättre möjligheter att nå sina långsiktiga investeringsmål”, fortsatte hon.

I genomsnitt ligger EU långt efter USA.

”Ökat förtroende kommer att uppmuntra folk att investera mer i Europas kapitalmarknad”, kommissionens vice ordförande för ekonomi Valdis Dombrovskis.

Finansinstitut måste tillhandahålla standardiserad, meningsfull information. Transparensen ska öka för att visa att de finansiella produkterna verkligen ger värde för pengarna.

Vidare blir finansiella aktörer ansvariga för vilseledande marknadsföring, även på sociala medier.

Mairead McGuinness tillbakavisade att paketet kommer att vara kontraproduktivt genom att lägga stora administrativa bördor på finansinstitut.

”Jag tror att finanssektorn inser att det är en win-win-situation om man kan öka privatpersoners aktivitet”, sade hon.

En omtvistad fråga är om försäljningsprovisioner ska behållas eller förbjudas. I förslaget tillåts provisioner när rådgivning också är inblandad, men förbjuds när rådgivning inte ingår (execution only).

Dessutom uppmuntras EU-länderna att öka allmänhetens kunskap om privatekonomi för att de ska fatta bättre investeringsbeslut.

En annan del är att tillsynsmyndigheterna ska fördjupa sina samarbeten för att se till att reglerna tillämpas likvärdigt inom EU.

Paketet påverkar en lång rad befintliga EU-lagar:

Direktivet om Marknader för finansiella instrument (MiFID-II), direktivet om försäkringsdistribution (IDD), värdepappersfonder (Ucits), alternativa investeringsfonder (AIFMD), återhämtning och resolution av försäkringsbolag (Solvens-II), Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priips).