Resor SAS är skyldigt att betala kompensation till passagerare för flygningar som ställs in på grund av pilotstrejk. Det slog EU-domstolen fast på tisdagen och gick då tvärt emot förslaget till dom från domstolens egen generaladvokat från den 16 mars.

Domstolen följer oftast men inte alltid generaladvokatens förslag till dom.

Enligt SAS beräkningar skulle kostnaden för bolaget bli 117 miljoner euro om alla drabbade passagerare skulle få kompensation.

Till skillnad från generaladvokaten ansåg domstolens stora avdelning att en pilotstrejk inte utgör ”extraordinära omständigheter” utanför SAS kontroll.

Sådana omständigheter skulle befria flygbolaget från skyldigheten att betala ersättning för inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Domstolen påpekade att strejkrätt är en grundläggande rättighet i EU-fördraget. Denna strejk inleddes på uppmaning av fackföreningen som en del av vanliga avtalsförhandlingar om löner och arbetsvillkor med en tidsfrist i form av varsel, skrev domstolen i ett pressmeddelande.

Domstolen ansåg att begreppet ”extraordinära omständigheter” ska tolkas restriktivt för att säkerställa en hög skyddsnivå för passagerarna.

”Arbetsgivaren behåller, på grund av att strejken är förutsägbar, kontrollen över händelseförloppet, i och med att arbetsgivaren i princip har möjlighet att förbereda sig för strejken och, i förekommande fall, mildra konsekvenserna av den”, skrev domstolen.

Däremot skulle ”extraordinära omständigheter” vara om strejkens krav bara kunde uppfyllas av myndigheter och inte flygbolaget, skrev domstolen.

Fallet gäller en grupp passagerare som begärde standardersättningen i EU på 250 euro för en inställd flygning från Malmö till Stockholm den 29 april 2019.

Piloternas fackförbund strejkade från den 26 april till den 2 maj som en del i avtalsförhandlingar med SAS.