Ursula von der Leyen och Charles Michel.

Pandemin Restriktionerna för att bekämpa coronapandemin måste behållas eller i vissa fall skärpas. Situationen är allvarlig med snabb spridning av nya virusvarianter. Den slutsatsen drog EU:s ledare vid deras videotoppmöte på torsdagskvällen, sade mötets ordförande Charles Michel vid en presskonferens.

För att hålla inre marknaden öppen måste nya, riktade åtgärder sättas in mot områden med mycket hög risk. Dessa områden ska nu uppgraderas från röd färg till mörkröd i EU:s trafikljussystem som beskriver graden av smittspridningen i områden.

”Alla icke-väsentliga resor inom länder och mellan EU-länder bör avrådas kraftigt”, sade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid presskonferensen.

Resande från mörkröda områden kan avkrävas coronatest innan de reser och karantän vid ankomst, sade hon.

De kommande dagarna ska EU-länderna överväga nya åtgärder. Varje land beslutar om sina restriktioner, men samordning är viktig, sade Ursula von der Leyen.

”Europa är mer eller mindre en enda epidemiologisk zon med hög smittspridning. En total stängning av gränser skulle skada våra ekonomier allvarligt, men inte göra så stor nytta mot pandemin”, sade hon.

Tyskland har tryckt på för skärpta restriktioner. Belgien har förespråkat förbud för nöjesresor.

”Oron ökad för olika mutationer. Vi behöver mer kunskap, mer testning och mer dna-sekvensering”, sade kommissionens ordförande.

För närvarande testar bara två EU-länder mer än 1 procent av positiva coronaprov för virusvarianter genom dna-sekvensering. Kommissionen vill att andelen ökar till minst 5 procent och helst till 10 procent.

Toppmötet var också enigt om att vaccineringstakten måste öka. Vaccintillverkare måste respektera utlovade leveranstider, sade Charles Michel.

Denna vecka har Pfizer-Biontech dragit ner på produktionstakten för att kunna öka takten senare.

”Läget är fortsatt allvarligt. Nu är det viktigt att vi fortsätter säkra så snabba leveranser som möjligt så att vaccinationstakten kan öka”, sade statsminister Stefan Löfven i ett uttalande på torsdagskvällen.

EU-ledarna ställde sig bakom kommissionens mål att länderna ska vaccinera minst 70 procent av den vuxna befolkningen till sommaren och 80 procent av personer äldre än 80 år och sjukvårdspersonal till i mars.

På onsdagen sade Stefan Löfven att Sverige kommer att klara målen.

Men alla länders planer förutsätter givetvis att distributionen av vaccin går som planerat.

På tjänstemannanivå enades EU-länderna på torsdagen hur snabbtester (antigentester) ska användas. Överenskommelsen gäller ömsesidigt erkännande av snabbtester, utbyte av data om tester och prioriterade användningsområden.

EU-toppmötet diskuterade också vaccinationsintyg. Ledarna enades om att intygen måste harmoniseras och i första hand användas för medicinska ändamål.

”Senare kan vi se under vilka omständigheter de kan användas därutöver. Vi är mycket försiktiga. Det är inte realistiskt att bedöma alla konsekvenser nu”, sade Charles Michel.

Grekland och andra sydliga turistberoende EU-länder vill använda vaccinationsintyg för att underlätta resande.

”Vaccinationsintyg handlar inte om att begränsa folks möjlighet att resa. Det handlar om att öppna rörelsefriheten med en enkel, säker, digital lösning som kan få fart på våra ekonomier igen”, skrev Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis på Twitter.

Stefan Löfven konstaterade att det fanns en bred enighet på toppmötet om att fortsätta arbetet med vaccinationsintyg.

”Det kan vara en del i att återgå till ett mer normalt resande”, sade han.