Resa SAS bör inte tvingas att betala kompensation till passagerare för flygningar som ställs in på grund av pilotstrejk. Det föreslog EU-domstolens generaladvokat Priit Pikamäe i sitt förslag till dom på tisdagen.

EU-domstolen följer oftast men inte alltid generaladvokaternas förslag.

Generaladvokaten ansåg att en pilotstrejk utgör extraordinära omständigheter utanför SAS kontroll som befriar flygbolaget från plikten att betala kompensation till drabbade passagerare.

Förutsättningen är dock att flygbolaget har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika inställda eller försenade flyg, eller försökt underlätta för passagerarna att åka med andra flygbolag.

Fallet gäller en grupp passagerare som begärde standardersättningen i EU på 250 euro för en inställd flygning från Malmö till Stockholm den 29 april 2019.

Piloternas fackförbund strejkade från den 26 april till den 2 maj som en del i avtalsförhandlingar med SAS.

Enligt SAS beräkningar skulle kostnaden för bolaget bli 117 miljoner euro om alla drabbade passagerare skulle få kompensation.

EU-domstolens dom brukar komma omkring ett halvår efter generaladvokatens förslag till dom.