EU Svensk ekonomi har fyra varningslampor som blinkar i EU-kommissionens årliga kontroll. Kommissionen varnar för risker med övervärderade huspriser, hög privat skuldsättning, snabb ökning av skuldsättningen och hög ungdomsarbetslöshet. Det visade kommissionens årliga förvarningsmekanism på tisdagen.

Slutsatsen leder till att kommissionen även detta år kommer att göra en djupgranskning av obalanserna i svensk ekonomi.

Huspriserna i Sverige beräknades vara övervärderade med 35 procent 2021, en av de högsta nivåerna i EU, skrev kommissionen i rapporten.

Sedan mitten av 2022 har huspriserna sjunkit märkbart på grund av stigande räntor och energipriser då hushållens finanser har satts under press på grund av den höga skuldsättningen.

I år ska kommissionen göra en särskilt studie av risker förknippade med utvecklingen på husmarknaden med bolån och hushållens skuldsättning. Sverige och tio andra EU-länder kommer att studeras.

Även hushållens skuldsättning i Sverige är bland de högsta i EU och nådde 190 procent av BNP 2021. Dock förblir andelen nödlidande lån låg, skrev kommissionen.

Företagens skuldsättning är också hög, men riskerna mildras av stora likviditetsbuffertar och en stor andel gränsöverskridande lån inom koncerner.

Sveriges ungdomsarbetslöshet steg till 7,9 procent 2021 från 6,3 procent enligt kommissionens mått. Denna varningslampa tänds när ökningen är mer än 2 procentenheter under tre år.