Aktie EU-kommissionen fastslog på måndagen att den svenska och danska statens deltagande i rekapitaliseringsplanen för flygbolaget SAS är förenligt med tillämpliga EU-regler för statsstöd. Det framgår av ett pressmeddelande från flygbolaget på måndagskvällen.

Den reviderade rekapitaliseringsplan som SAS tidigare har offentliggjort stöds av bland andra bolagets två största aktieägare, nämligen den svenska och danska staten.

EU-kommissionens godkännande av huvudaktieägarnas deltagande är dock förenat med vissa villkor, inklusive förbud mot utdelningar, mot aggressiv kommersiell expansion och mot förvärvstransaktioner överstigande vissa tröskelvärden, samt begränsningar vad gäller ersättning till ledande befattningshavare.

”Dessa villkor kommer att upphöra gälla då huvudaktieägarnas stöd till bolaget återbetalas”, uppges det.

EU-kommissionens godkännande förutsätter vidare att privata investerare deltar i rekapitaliseringsplanen, inklusive konverteringen av SAS 1,5 miljarder kronor i efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid och av SAS 2,25 miljarder kronor seniora icke-säkerställda obligationer med fast ränta och löptid till november 2022, skriver flygbolaget.

”En närmare beskrivning av villkoren för Europeiska kommissionens godkännande kommer att återfinnas i prospektet som offentliggörs omkring den 1 oktober 2020”, uppger SAS.