Energikrisen U:s energiministrar ska på fredag ta ställning till flera alternativa förslag för att sänka energikostnaderna och stabilisera energimarknaden.

Dit hör att begränsa naturgasprisers påverkan på elpriser, EU-gemensamma kreditgarantier för energibolag och skatt på energibolags övervinster.

EU:s ordförandeland Tjeckien har lagt fram en rad alternativ.

Kreditgarantierna och skatt på övervinster som diskuteras i EU liknar de som svenska regeringen har föreslagit.

För att begränsa eller frikoppla elpriset från gaspriset finns alternativa förslag på ett tillfälligt pristak på gas för produktion av el, ett pristak på importerad rysk gas, samt att exkludera elproduktion från gas från prissättningen på elmarknaden.

För att upprätthålla likviditeten för elhandeln då marginalkraven på terminskontrakt stiger finns förslag på en kreditlina på europeisk nivå, kanske med en roll för Europeiska centralbanken. Ett annat förslag är att tillfälligt ändra reglerna för säkerheter, och ett tredje att tillfälligt suspendera hela eller delar av derivatmarknaden för energi.

För att sänka efterfrågan på el finns förslag på gemensamma åtgärder som liknar de för gas. EU-länderna enades i juli att sänka gasförbrukningen med 15 procent till mars.

Förslag finns också att beskatta de stora vinsterna som energibolag gör vid elproduktion med andra energislag än gas, där kostnaderna fortfarande är låga. Intäkterna skulle finansiera subventioner till konsumenter.

Östliga EU-länder förespråkar också att EU ska frigöra fler utsläppsrätter i systemet för utsläppshandel om priset på rätterna stiger över en viss nivå.