Pandemin EU-kommissionen föreslog på onsdagen en återhämtningsfond på 750 miljarder euro. Det sade EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni på Twitter. Fonden ska ge 500 miljarder i bidrag och 250 miljarder i lån.

Enligt kommissionens uppdelning ska Italien få 81,8 miljarder euro i bidrag och 90,9 miljarder i lån, enligt uppgift. Grekland får 22,5 miljarder i bidrag och knappt 10 miljarder i lån.

Under fondens två verksamhetsår 2021-2022 ska även Frankrike få 38,8 miljarder euro i bidrag, Polen 37,7 miljarder euro, Tyskland 28,8 miljarder euro och Portugal 15,5 miljarder.

Spanien får 77,3 miljarder euro i bidrag. Fonden är tänkt att träda i kraft den 1 januari. Under hösten vill kommissionen ha ett annat, kortsiktigt stöd.

Kommissionen vill också locka de fyra EU-länderna som motsätter sig bidrag – ”de fyra sparsamma” – med att även de ska få bidrag.

Sverige tilldelas 4,6 miljarder euro, Danmark 2,1 miljarder euro, Nederländerna 6,7 miljarder euro och Österrike 4 miljarder euro.

Inget av dessa länder får dock någon låneandel eftersom de väntas själva kunna låna billigt på finansmarknaden.