Ryssland EU-länderna enades på onsdagen om det åttonde sanktionspaketet mot Ryssland, inklusive ett pristak på rysk olja.

Medlemsländernas EU-ambassadörer nådde en politisk överenskommelse, tillkännagav EU:s ordförandeland Tjeckien på Twitter.

”Det är ett kraftfullt EU-svar på Putins olagliga annektering av ukrainska territorier”, skrev Tjeckien.

Paketet innehåller bland annat ett pristak på rysk olja enligt G7-modellen, där sjötransporter av rysk olja till tredje land förbjuds över pristaket. Relaterade tjänster förbjuds också.

Svårast att lösa var kompensation för sjöfartsnationerna Cypern, Grekland och Malta, som riskerar att förlora inkomster då sanktionerna riskerar att kringgås med hjälp av fartyg under annan flagg.

De nya importrestriktionerna gäller varor värda 7 miljarder euro, bland annat stålprodukter, pappersmassa, papper, maskiner kemikalier, plast och cigaretter. Därmed uppgår det totala värdet av rysk export under sanktioner till 90 miljarder euro.

De nya exportrestriktionerna gäller bland annat elektronik och kemikalier för att beröva Rysslands ekonomi och militär viktiga produkter. De högteknologiska restriktionerna utökas med IT- ingenjörs- och juridiska tjänster till ryska företag.

I paketet ingår också ytterligare inreseförbud och frysta tillgångar för personer och organisationer. EU-medborgare får inte längre sitta i styrelser på ryska statliga bolag.