Aktie EU-kommissionens beslut att Assa Abloy måste sälja delar av det förvärvade Agta Record kommer att ha begränsade effekter på estimaten. Men i det redan tuffa affärsklimatet är beslutet trots det en motgång för låsjätten. Den slutsatsen drar Morgan Stanley i en kommentar till torsdagens besked.

EU-kommissionen godkände på torsdagskvällen Assa Abloys köp av schweiziska Agta Record. Godkännandet är dock villkorat att Assa Abloy säljer delar av Agta som motsvarar cirka 20 procent av den förvärvade omsättningen. Bland annat på stora marknader som Frankrike och Storbritannien.

Morgan Stanley bedömer att de delar av Agta Record som Assa Abloy kommer att tvingas avyttra till följd av EU-kommissionens beslut kommer att sänka estimaten för intäktsbidraget till koncernen från Agta till 1,5-2 procent från tidigare 3 procent.

Värt att notera, skriver Morgan Stanley, är att avyttringarna kommer att minska den negativa effekten på gruppens marginaler.

”Assa Abloy hade tidigare räknat med att Agta Record skulle påverka gruppens marginaler med 0,4-0,5 procentenheter för helåret 2020 och i våra estimat kan utspädningen som sådan nu bli lägre än vad bolaget räknat med för helåret 2020”, skriver banken.

Givet att bolagets aktie fortfarande handlas till en relativ premiumvärderinge på cirka 30 procent jämfört med gruppens historiska premie om 20 procent, är beskedet ett bakslag, skriver Morgan Stanley i sin kommentar.

Assa Abloys aktie tycket inte nämnvärt påverkad av beskedet på fredagen då aktien handlades med en nedgång på 3,5 procent vid klockan 10.20, vilket var i linje med nedgången OMXS30-indexet som helhet.