EU-kommissionen i Bryssel.

EU EU:s energiministrar antog på fredagen ett energipaket med mål för elsparande och skatt på övervinster hos energibolag. Det tillkännagav EU:s ordförandeland Tjeckien på Twitter.

Den sammanlagda förbrukningen av elektricitet ska minska med minst 10 procent fram till den 31 mars nästa år.

Ett bindande mål för att minska elförbrukningen under tider med högst pris sätts till minst 5 procent. EU-länderna ska själva identifiera de 10 procent av timmarna under en månad med högst förväntad efterfrågan.

Beskattning av energibolags övervinster gäller dels energikällor som förnybara, kärnkraft och brunkol, och dels vinster inom olje-, gas-, kol- och raffinaderiindustrierna.

På det fossilfria området sätts ett pristak på 180 euro per MWh. Därmed förväntar sig kommissionen att producenter får sina driftskostnader och investeringsplaner täckta.

Vinster över pristaket ska EU-länderna beskatta och omfördela till hushåll och företag som drabbas av höga energiräkningar.

EU-länder som importerar energi från andra EU-länder ska få del av producentländernas skatteintäkter genom avtal som ska slutas före den 1 december.

Skatten på övervinster hos olje-, gas-, kol- och raffinaderiindustriernas kallas ”solidaritetsbidrag”.

Under 2022 och 2023 utgår skatt på vinst som överstiger 20 procent av den genomsnittliga vinsten de tre senaste åren. Även dessa skatteintäkter ska överföras till hushåll och företag som drabbas av höga energiräkningar.