Aktie EU-kommissionen misstänker Amazon för att bryta mot EU:s konkurrenslagar genom att snedvrida konkurrensen vid köp på nätet.

Kommissionen invände på tisdagen att Amazon systematiskt använder icke offentliga affärsdata från självständiga försäljare som använder Amazons marknadsplats. Därmed fåt Amazon en fördel mot företag som konkurrerar med Amazon.

Kommissionen beslutade också att återuppta en gammal utredning om att Amazon gynnar sina egna erbjudanden, och de företag som använder Amazons logistik och leveranstjänster.

Det skrev kommissionen i ett pressmeddelande.

Kommissionen beslutade därför att skicka ett formellt meddelande till Amazon om kommissionens misstankar. Det ger Amazon möjlighet att bemöta anklagelserna innan kommissionen fattar sitt beslut.

”Vi måste se till att plattformar med dubbla roller med marknadsstyrka, som Amazon, inte snedvrider konkurrensen”, sade Margrethe Vestager, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrensfrågor, i ett uttalande.

Amazon har en dubbel roll som både marknadsplats och försäljare på sin egen plattform.

Bland försäljningsdata som Amazon har tillgång till från konkurrenter finns antal order, levererade enheter, säljarens intäkter, köparens antal besök hos säljaren, säljarens resultat tidigare, konsumenters klagomål och använda garantier.

Denna information gör det möjligt för Amazon att finjustera sina erbjudanden. Till exempel kan Amazon fokusera sina erbjudanden mot konkurrenters produkter som säljer bäst, ansåg kommissionen.

Därmed kan Amazon undvika normala risker i konkurrensen och utnyttja sin dominerande marknadsställning i Frankrike och Tyskland, skrev kommissionen.

Den andra utredningen mot Amazon gäller att Amazon misstänks gynna sina produkter och produkter från företag som använder Amazons logistik och leveranstjänster.

Det gäller särskilt hur Amazon väljer produkter för ”Buy Box” som får en framträdande exponering för Prime-kunder.

Produkter som presenteras i ”Buy Box” får en kraftigt ökad försäljning.

I juni 2015 startade kommissionen en granskning av Amazons affärsmetoder vid e-boksavtal med förläggare.

Granskningen avslutades i maj 2017 när Amazon lovade ändra sina metoder, löften som kommissionen gjorde juridiskt bindande med ett formellt beslut.