Aktie Etteplan bedömer att det inte kommer att nå villkoret om minst 90 procents anslutningsgrad för sitt bud på Semcon, nu när Ratos har lagt ett konkurrerande, högre bud som har accepterats av Semcons största aktieägare JCE Group. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagskvällen.

I enlighet med vad som angavs i Etteplans bud som lades den 23 augusti kommer erbjudande inte att höjas. Därmed räknar Etteplan att det inte kommer att nå samtliga villkor i budet på Semcon när acceptperioden löper ut den 6 oktober.

Etteplan tar en engångskostnad för förberedandet av affären under det tredje kvartalet. Vidare väntas valutasäkringsriskerna relaterade till förberedandet av förvärvet få en väsentligt negativ inverkan på vinst per aktie under innevarande kvartal. Etteplans prognos för helåret påverkas dock inte, enligt bolaget.