Ett verkstadsbolag med potential

Publicerad 2008-11-05 10:59

Verkstadsindustrin är konjunkturkänslig och aktierna pressas nu. Men de kan lyfta när konjunkturen vänder. Fast det är förstås osäkert när så sker. Dagens chansaktie från Privata Affärer är Aros Quality Group.

Bolaget flerfaldigades i värde i senaste konjunkturuppgången, efter att ha hamnat i skymundan och handlats till mycket låg värdering. Chans till repris finns, men bolaget påverkas av konjunktur och stålpriser.

Hittills har dock vinsten inte rasat, tvärtom steg den till 2,77 kr per aktie under första halvåret. Även om vinsten sjunker något under andra halvåret handlas aktien till låga sex gånger resultatet i år.

Aros Quality Group
Verksamhet: Verkstad, elektroteknisk industri
Marknadsplats: Aktietorget
Resultat/aktie 12 mån: 4,93
Soliditet: 47%

(Siffror från 6/10)

MARCUS HERNHAG, PRIVATA AFFÄRER