En laddstolpe från Garo för elbilar.

Aktietips DI anser att aktien är fortsatt ett bra sätt att få exponering mot elbilsrevolutionen - nu med lägre värdering.

Dagens Industris köprekommendation på Garo för ett år sedan blev inget vidare när bolaget tyngdes av investeringar och aktien drogs med i bostadsfrossan, skriver Di.se.

Garo har tvingats ta kostnader för att bygga ut produktionskapaciteten och detta har tyngt vinsten som inte ökat lika mycket som försäljningen. DI anser att det i grunden är bra att bolaget investerar för att möta en stark efterfrågan.

Bostadsproduktionen viker nu snabbt framför allt i Stockholm men påverkan på Garo, vars affärsområde Installation säljer elprodukter till renoverings- och nybyggnadsprojekt inom kontor, industri och bostäder lär bli begränsad om det ens märks, skriver DI.

”Positivt med bostadsfrossan är emellertid att värderingen har kommit ned. Garo handlas nu till 15 gånger årets väntade rörelseresultat justerat för skuldsättning. Garo är fortsatt ett bra sätt att få exponering mot elbilsrevolutionen och köprekommendationen kvarstår”, heter det i DI:s analys.