Ett spännande medicinteknikbolag

Publicerad 2012-12-03 09:35

Aktier Börsveckan hittar endast ett guldkorn i veckans utgåva. Hela sju bolag får däremot rekommendationen avvakta.

Boule Diagnostics är ett spännande medicinteknikbolag som verkar på en stabil och växande marknad. En bra balans mellan produkter och förbrukningsmaterial krävs dock för att hålla lönsamheten uppe.

Ett varningstecken är att marginalen inte har stigit jämfört med i fjol trots att omsättningen ökat. Värderingen är samtidigt låg. Slutsatsen är att Börsveckan ger rekommendationen köp, med brasklappen att risken är hög i form av låg likviditet i aktien.

Husqvarna har precis rett ut problemen i USA när den europeiska marknaden börjar hacka. Analytikerna räknar med en fortsatt lönsamhetsförbättring i USA och att det inte blir särskilt mycket
värre i Europa, vilket gör att värderingen inte lämnar något större utrymme för besvikelser.

Enligt Börsveckan verkar det som att storägarna kommer att göra något drastiskt för att strukturellt öka lönsamheten inom koncernen. Börsveckan väljer att avvakta till dess.

Hakons huvudinnehav ICA utvecklas allt bättre men frågan är om det motiverar den höga kursen. Vidare är ett orosmoment att Hakons möjligheter att hålla en hög utdelningsnivå kommer att begränsas framöver då C-aktier konverteras till stamaktier i januari 2016. Slutsatsen som Börsveckan drar är att Hakon är fullvärderad.

Det är upp till bevis för CDON. Logistikproblem sabbar resultatet detta år och frågan är om svackan är tillfällig. Bolaget värderas enligt Börsveckans beräkningar till 17 gånger rörelseresultatet.

En sådan värdering är rimlig bara om tillväxten håller i sig och det verkar som att ledningen prioriterar tillväxt i syfte att ta andelar på den snabbväxande e-andelsmarknaden. Rådet är att det inte är bråttom att köpa CDON men att aktien kan vara en intressant tillväxtaktie på nuvarande kursnivå.

Proffice lönsamhet vände kraftigt nedåt efter ett starkt första halvår. Aktien har tagit stryk men Börsveckan ser inget köpläge än då konjunkturutsikterna pekar nedåt. Börsveckan vill avvakta rapporten för det fjärde kvartalet innan man ser läge för bottenfiske.

It-bolaget Caperio växer så det knakar och verkar ha hittat en fin nisch som de större konkurrenterna ratar. Frågan är dock när den negativa trenden i lönsamheten vänder.

Börsveckan gillar bolaget men har genom åren sett många bolag som växt snabbt på bekostnad av lönsamheten och som sedan fått svårare än väntat att återställa marginalerna. Rekommendationen blir avvakta.

Formpipes vinster tickar in stabilt men det är värre med tillväxten. Det har varit tyst kring bolaget under hösten, inte en enda order har aviserats, samtidigt som konkurrenten Ida Infront meddelat ett antal affärer. Börsveckans samlade intryck är att det kommer att ta ännu en tid innan den fulla potentialen i Formpipe blir synlig.

Gunnebo tar oväntat mycket stryk i lågkonjunkturen. Aktien ser inte dyr ut men Börsveckan tycker att det är för tidigt att köpa.

Möjligen kan man se Gunnebo som ett långsiktigt case med en vinstförmåga på drygt 3 kronor som för eller senare realseras, vilket Börsveckan håller för sannolikt. Med ett p/e-tal på 10 skulle det ge en uppsida i aktien, men baserat på hur det ser ut just nu så avvaktar Börsveckan med att köpa.