Analytiker: ”Ett duvaktigt räntebesked”

Publicerad 2011-10-27 10:48

Riksbankens räntebesked var åt det mjukare hållet eftersom två ledamöter i direktionen ville sänka räntan och det blev en rätt ordentlig nedjustering av reporäntebanan.

”Riksbankens gjorde ungefär det som förväntades. De lämnade räntan oförändrad och flyttade fram nästa förväntade höjning från det första kvartalet 2012 till sommaren eller mot hösten”, säger Roger Josefsson, Danske Banks chefekonom i Sverige.

  Han noterade att marknaden tolkade räntebeskedet som något duvaktigt eftersom Lars EO Svensson och Karolina Ekholm förordade en räntesänkning till 1,75 procent och en räntebana med ytterligare en sänkning, ned till 1,50 procent, till det första kvartalet nästa år.

”Den hållningen blir ännu mer intressant nu när man ska byta ut två av hökarna i direktionen. Det finns en uppenbar sannolikhet att man får in två ledamöter som delar Lars EO Svenssons och Karolina Ekholms uppfattning. Då har vi en helt annan penningpolitik”, säger Roger Josefsson.

Han säger vidare att Riksbanken fortfarande är relativt optimistiska om svensk ekonomi i sina prognoser och tror på en förhållandevis stark BNP-tillväxt framöver. Riksbanken räknar dessutom med att arbetslösheten ska fortsätta att sjunka medan flera andra bedömare tror att den kommer att stiga.

  Henrik Unell och Rickard Hellman vid Nordea skriver i en kommentar att de tolkar räntebeskedet som duvaktigt.

”Trots ganska marginella justeringar på den framtida konjunkturen så väljer Riksbanken att skruva ner reporäntebanan relativt mycket. Således ser det ut som Riksbanken främst är oroade för omvärlden och utvecklingen i euroland i synnerhet”, skriver de.

  Sanna Eckardt, analytiker på SEB, konstaterar att beskedet var helt i linje med vad banken och marknaden hade förväntat sig. Det var en nedreviderad räntebana, men det finns fortfarande sannolikhet för en höjning i vår.

Om banan kan komma att revideras igen vid nästa möte i december är det dock svårt att säga, enligt Sanna Eckardt. Det finns för mycket osäkerhet på marknaden med oklara tillväxtutsikter och fortsatt osäkerhet kring euroområdet. Det har visserligen tagits några steg på vägen för en lösning i euroområdet under natten, men det finns fortfarande mycket att göra, säger hon.

Vad gäller prognoserna menar Sanna Eckardt att Riksbanken fortfarande är ”lite hökaktig”, och pekar på att SEB tror på en oförändrad ränta hela nästa år.

Handelsbankens Anders Brunstedt skriver i en kommentar att Riksbanken fortsätter att sänka reporäntebanan. Jämfört med Norges Banks stora nedjustering av sin reporäntebana är Riksbankens revidering mindre, men nedjusteringen av banan är större än den var vid septembermötet.

  Han konstaterar att Riksbanken dessutom sänker sina prognoser för tillväxt och inflation och han tycker inte att Riksbankens makroprognoser sticker ut.

”Enligt oss kommer ytterligare revideringar att följa när det gäller penningpolitiken, vilket betyder att de måste sänka sina reporäntebana ytterligare”, skriver Anders Brunstedt på Handelsbanken, som räknar med att reporäntan kommer att ligga kvar på 2,00 procent en lång tid framöver.