Blandat från Cloetta

Publicerad 2015-04-23 08:18

Rapport Konfektyr- och snacksbolaget rapporterar ett underliggande rörelseresultat som var något bättre än förväntat. Tittar man längre ner i bokslutet var resultatet dock något sämre än väntat.

Cloetta redovisar ett underliggande rörelseresultat på 107 miljoner kronor för det första kvartalet 2015. Förväntat enligt SME Direkt var ett underliggande rörelseresultat på 100 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 33 miljoner kronor vilket motsvarar 0,12 kronor per aktie efter utspädning. Det var något lägre än förväntat.

Nettoomsättningen uppgick till 1.313 miljoner kronor, mot väntade 1.310.

Lösgodis hos Coop en succé

Utrullningen av Cloettas nya lösviktskoncept till Coop Sverige, som implementerades under det första kvartalet, har gått mycket bra och de cirka 700 Coop-butikerna är nu ombyggda.

Lösgodiskonceptet var infört i alla butiker i slutet av februari och natursnackskonceptet var infört i de 300 relevanta butikerna under mars månad.

Försäljningen inför och under påsk gick i enlighet med Cloettas planer.

Nederländerna en besvikelse

Vidare skriver Cloetta att konfektyrmarknaden utvecklades positivt på alla marknader utom i Nederländerna.

För Cloettas del ökade försäljningen på samtliga marknader utom i Italien, Norge och Nederländerna. Kontraktstillverkningen minskade. Försäljningen ökade markant i Sverige beroende på utrullningen av det nya lösviktskonceptet.

Även i Danmark och Finland var försäljningsutvecklingen mycket stark. Tillväxten i Danmark berodde på ökad försäljning av pastiller och choklad och i Finland berodde tillväxten på produktlanseringar samt ökad försäljning av pastiller.