Peter Norhammar, förvaltare av fastighetsfonder på Länsförsäkringar.

I annonssamarbete med LäNSFöRSäKRINGAR

Annons Såväl svenska som europeiska börser gick urstarkt under förra året, inte minst inom fastighetssektorn där aktiefonden Länsförsäkringar Fastighet Europa dessutom höjde sig över Europas börsindex. ”År 2020 spås en fortsatt stark utveckling”, säger Peter Norhammar, förvaltare på Länsförsäkringar.

År 2019 var ett fantastiskt år för aktiemarknaden där fastighetssektorn utvecklades bättre än börsen som helhet. Branschen är i balans vad gäller utbud och efterfrågan och fastighetsbolagen är finansiellt stabila. Dessutom är kapitaltillgången god, BNP utvecklas väl och sysselsättningen är fortsatt hög.

Ja, alla de klassiska argumenten finns på plats för ett fortsatt starkt 2020, vilket lockar investerare. Det menar Peter Norhammar, förvaltare av fastighetsfonder på Länsförsäkringar:

– Börsnoterade fastighetsbolag har kompetenta bolagsledningar som tar välgrundade beslut med kontrollerade risker. Dessutom är de pressade av banker och ratinginstitut som kräver ordning och reda. Det är ett väl fungerande finansiellt system med inbyggda krockkuddar.

Läs mer om Länsförsäkringars fondsparande.

Investerare världen över är på jakt efter positiv avkastning. Och om Nordens fastighetsmarknad är väl fungerande med sina trygga, transparenta länder är övriga Europa inte många steg därefter. Framför allt är Storbritannien en intressant marknad, menar Peter Norhammar som nyfiket följer uppvärderingen av fastighetsbolagen. Värdet tog skada under lång tid på grund av den utdragna Brexit-processen.

– Den parlamentariska osäkerheten skingras löpande och internationellt kapital söker sig tillbaka. Min bedömning är att det sker en successiv uppvärdering av fastigheterna vilket kommer att synas i aktiekurserna. Men vi tror också på fastigheter i länder som Spanien och Tyskland. Vi ser även potential i Östeuropa, säger han och fortsätter:

– Hotet är om det börjar byggas för mycket så att lokaler står tomma. Men överlag i Europa byggs det fortfarande för lite idag, och vi har en förmånlig balans mellan utbud och efterfrågan, vilket är kärnan i sektorn.

 Megatrenderna att ha koll på

Det finns tydliga, globala megatrender att hålla koll på vilka alla påverkar fastighetssektorn positivt. Det är den kraftiga urbaniseringen som skapar en värdestegring av fastighetskapitalet i Europas många storstäder. En annan tydlig strömning är det växande segmentet med e-handel som kräver logistiklokaler och lager. Visserligen enkla byggnader men med avancerade installationer och intressanta kommunikationslägen.

– En annan underliggande, strukturell megatrend är det ökande behovet av samhällsfastigheter vilket drivs av den åldrande befolkningen världen över, oberoende av konjunkturen. Här behövs privat kapital då statliga eller kommunala budgetar inte räcker. En global trend som inte går att stoppa! avslutar Peter Norhammar.

Av: Länsförsäkringar

Detta är en annons från Länsförsäkringar och inte redaktionellt material från Privata Affärer. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.