”Fenix Outdoor ett bra bolag med tillväxtpotential”

Publicerad 2015-11-04 06:36

Aktietips Friluftsbolaget Fenix Outdoor steg 5 procent på tisdagens rapport för tredje kvartalet. Kursen är trots det ned 2 procent sedan årsskiftet, men det beror mer på tidigare års kursuppgångar än att bolaget skulle gå sämre än övriga börsen.

Koncernens försäljningstillväxt var 79 procent under kvartalet, drivet av främst av förvärvet av tyska Globetrotter. Även andra delar av Fenix säljer bra, både egna varumärken och butikskedjorna. Rörelsevinsten ökade från 22,4 miljoner till 27,2 miljoner euro, mycket tack vare en reavinst på 3 miljoner euro för försäljningen av aktierna i Transa Backpacking.

Nettovinsten per aktie backade under kvartalet något till 1,31 euro per aktie, motsvarande 12,26 kr per aktie. Bruttomarginalen tyngdes dels av att externa varumärkenstod för en större andel av intäkterna och dels av valutaförändringar. Dessutom har expansionen i USA ökat kostnaderna.Det är en spännande satsning som förhoppningsvis lönar sig på sikt.

Utifrån de siffror som rapporterats till databasen Factset är de få prognoserna på marknaden att 2015 års vinst blir17,60 kr per aktie. För 2016 blir det sannolikt färre engångskostnader och reavinster och därför är vinstprognosen 23,50 kr per aktie.

Efter rapporten lär inte prognoserna sänkas i vart fall. Aktien handlas därmed till 15 gånger nästa års nettovinst. Det är överkomligt, även om handeln i aktien är ganska tunn. Fenix är ett bra bolag med fortsatt tillväxtpotential. Aktiens trend är ned sedan i februari, men nedtrenden kommer inte att vara för evigt. Kanske har det vänt nu.