Fonder ETF:er har haft fortsatt stark tillväxt under juli, och sannolikheten är stor att 2021 blir ett nytt rekordår efter att börshandlade fonder tagit framträdande roller i många förvaltares portföljer. Det konstaterar Carl-Christian Höeg, Nordenchef på fondbolaget Lyxor i bolagets månadsrapport.

Lyxors månadsrapport Money Monitor som nu publicerats visar att det under juli varit en fortsatt mycket stark tillväxt i handeln med börshandlade fonder, så kallade ETF:er, som är en förkortning av engelskans Exchange-Traded Funds.

De börshandlade fonderna på den svenska marknaden har i dag oftast en indexfond i botten som en underliggande tillgång. När nu allt fler svenskar väljer att placera i börshandlade fonder följer Sverige i Tysklands fotspår, enligt Carl-Christian Höeg.

Privatspararnas intresse ökar

Historiskt är det främst de professionella investerarna, som fondförvaltare och pensionsfonder, som placerat i börshandlade fonder.  Men nu har privatsparare i stor utsträckning börjat välja att placera i börshandlade fonder.

– Vi ser att de börshandlade fonderna börja komma mer och mer inte bara i Sverige, utan i hela Norden, och en faktor som bidrar till det är att de stora onlinebankerna som Nordnet och Avanza utökat utbudet av ETF:er markant, säger Carl-Christian Höeg.

Är det möjligheten till hävstång som gör ETF:erna allt populärare?

– Tväremot vad många tror är börshandlade fonder med hävstång att betrakta som undantag. I dag är 95 procent av alla ETF:er som vilken fond som helst, utan hävstång, säger Carl-Christian Höeg.

I en artikel i Financial Times nyligen skrevs att på den globala ETF-marknaden håller de börshandlade fonderna på att passera indexfonderna, enligt Carl-Christian Höeg.

– Det har redan gjort det i USA, där ETF:er redan är större sett till tillgångarna, och den utvecklingen sker nu även globalt, säger han.

Följer flera underliggande tillgångar

En börshandlad fond handlas direkt på börsen precis som vanliga aktier. Fonden följer utvecklingen på flera underliggande tillgångar, till exempel en valuta, en råvara och ett index. Och eftersom ETF:er är noterade på börsen kan du handla med dem flera gånger per dag, till skillnad från vanliga fonder som handlas högst en gång per dag.

Även om aktiva fonder har många fördelar, är den exponentiella tillväxten i förvaltade aktie-ETF:er de senaste åren en bekräftelse på ETF:ers framträdande roll i europeiska investerares portföljer, menar Carl-Christian Höeg.

ETF:er hade inflöden på totalt 11,8 miljarder euro i juli 2021, enligt Lyxors statistik. Och efterfrågan har enligt Carl-Christian Höeg varit störst på breda exponeringar mot hälso- och sjukvårdssektorn.

Not: Lyxor ägs av Société Genéralé, men det har bekräftats att den franska kapitalförvaltaren Amundi är på väg att ta över Lyxor, som just nu är den tredje största ETF-leverantören i Europa. Lyxor blir i så fall en del av Europas största kapitalförvaltare. Affären är inte avslutad ännu.