Oljan Den börshandlade oljemarknadsfonden USO är den stora boven i det drama som utspelade sig på måndagen, då den amerikanska WTI-terminen med löptid till och med tisdagen handlades ned till minus 40 dollar per fat, konstaterar Excelsior Capital Partners.

Oljekollapsen fick pryda löpsedlar och förstasidor i hela världen på måndagen och tisdagen, men vad få förstod var att situationen inte var så enkel som att priserna vänt till negativt territorium i sin helhet, skriver analysfirman.

Det negativa priset var – förvisso med risk för upprepning – en ögonblicksbild speglandes en mängd sammanfallande tillika osannolika händelser som renderade i en perfekt storm – där kontraktsinnehavare vana att göra sig av med olja på papper plötsligt riskerade få leverans av fysisk olja.

Mest att skylla är den amerikanska ETF:en USO, som ägde 25 procent av de utestående volymerna av kontrakten för leveranser i slutet av maj – de kontrakt som löper ut på tisdagen.

ETF:er, som bland annat nyttjas för hedgning, ett sätt att säkra portföljer mot oförutsedda händelser, är knappast lämpad att ta emot fysisk leverans. ”Det finns inga oljetankar på Wall Street”, som det brukar heta. ETF:en måste ha varit den största enskilda aktör som dumpade oljekontrakt i panik på måndagen, menar Excelsior.

Konsekvensen blev att oljekontrakten gavs bort med en premie om som mest 40 dollar per fat, en situation som förvärrades än mer av att efterfrågan på fysisk olja är försvinnande under pandemin och givet de därav höga lagernivåerna. Yta för att lagra olja blev kortsiktigt mer värdefull än själva oljan.

Priserna på kontrakt för leverans nästa år i maj handlas dock fortsatt långt över 30 dollar per fat, påpekar Excelsior Partners, som föreslår att den aktuella ETF:en är dysfunktionell och bör lösas upp.

Nordsjöoljan Brent föll till 22 dollar under tisdagsförmiddagen medan det nya amerikanska oljeterminen, ett juni-kontrakt, handlades till omkring 19 dollar per fat.