Bank (Uppdaterad) Danske Bank stänger ner sina verksamheter i Baltikum och Ryssland. Beskedet kom efter att den estniska finansinspektionen beordrat banken att lämna Estland inom åtta månader efter bankens penningtvättsskandal.      

”Danske Bank bröt mot anti-penningtvättlagar i flera år genom att bedriva verksamhet mot högriskklienter och möjliggöra misstänksamma transaktioner genom banken. Dessutom förde banken estniska myndigheter bakom ljuset genom att förse dem med felaktig information, vilket försvårade för myndigheterna att vidta åtgärder”, skriver myndigheten.

Danska Bank lämnar beskedet  i ett pressmeddelande, strax efter att estniska finansinspektionen aviserat att Danske tvingas bort från landets banksektor efter agerandet i den omfattande penningtvättsskandalen.

Strategiskt beslut

”Vi håller med om att de allvarliga misstankarna om möjlig penningtvätt i Estland har haft en negativ inverkan på estniska samhället och vi håller med om att estniska finansinspektionen mot denna bakgrund finner det lämpligt att Danske Bank avbryter den estniska verksamheten”, citeras bankens tillförordnade vd Jesper Nielsen.

Men inte bara Estland påverkas, utan också verksamheter i Lettland, Litauen och Ryssland.

Enligt banken är beslutet strategiskt, och har inte att göra med skandalen, vars kärna utgjorts av verksamheten i Estlandsfilialen.

”På senare år har vi vidtagit strategin att fokusera på våra nordiska kärnmarknader och därför minskat vår aktivitet i Baltikum. Beslutet att stänga i Baltikum är helt i linje med denna strategi”, skriver banken.

Beslutet kommer inte medföra någon förändring av Danske Banks prognos för helåret 2019.

”Har underminerat finansiella systemet”

Myndighetens ordförande, Kilvar Kessler, menar vidare att bankens agerande har underminerat hela det estniska finansiella systemet och grovt skadat förtroendet för Estlands öppna marknader.

Danske Bank måste presentera en plan för avvecklingen inom 20 dagar och om banken misslyckas med avvecklingen kommer det kosta 100 000 euro per dag.

Banken ska likvidera alla konton och återbetala till kontoägarna, skriver estniska FI.

Enligt pressmeddelandet har banken 14 700 kontokunder och 12 300 lånekunder.