Rapport Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett resultat i linje med analytikernas förväntningar. Omsättningen var däremot något högre än väntat.

Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 2.990 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022. I genomsnitt väntades ett justerat ebita-resultat om 2.979 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 40.109 miljoner kronor mot väntade 39.587.

Den justerade ebita-marginalen blev 7,5 procent. Snittestimatet var en marginal på 7,5 procent.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 16,3 procent i det tredje kvartalet 2022, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var en organisk tillväxt om 16,7 procent enligt Infronts sammanställning av 14 analytikers prognoser.

För affärsområdet Health & Medical, som inkluderar produkter inom bland annat inkontinens, sårvård och kompressionsbehandling, var tillväxten 7,6 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 7,6 procent.

Affärsområdet Consumer Goods, hygienprodukter som säljs i detaljhandeln, visade en organisk tillväxt om 17,6 procent. Här låg snittestimatet på 18,2 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare under varumärket Tork, ökade försäljningen organiskt med 19,9 procent. Här låg snittprognosen på + 21,0 procent.