Essitys vd Magnus Groth.

Rapport Hygienkoncernen Essitys prishöjningar kommer att fortsätta vara i fokus framöver, dessutom fortsätter bolaget sitt arbete med kostnadsbesparingar. Det säger vd Magnus Groth på Essitys telefonkonferens.

Essity, som genomförde prishöjningar på 18,4 procent i fjärde kvartalet och 13,3 procent för helåret 2022, tror att kostnaderna kommer att fortsätta stiga under 2023, och kommer att genomföra ytterligare prishöjningar i 2023 för att hantera de stigande kostnaderna.

Essitys kostnader påverkades bland annat av stigande distributionskostnader, energi, löneökningar, och ” betydande” bonusar, som är mer av engångskaraktär. Essity förväntar sig generellt inte lägre kostnader framöver, men bolaget säger sig arbeta hårt med att minska sina kostnader framöver.

Vad gäller råvarukostnader tror bolaget att kostnaderna kommer att vara ”signifikant högre” under det första kvartalet 2023 jämfört med 2021 års första kvartal.

Aktien inledde torsdagshandeln uppåt och toppade upp över 3 procent innan aktien vände till minus under telefonkonferensen där fokuset var tydligt riktat mot bolagets fortsatta prishöjningar och kostnadsbesparingar. Strax efter klockan 10 var aktien ned 1,5 procent.