Rapport Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett resultat något under analytikernas förväntningar. Även omsättningen överraskade på nedsidan och den organiska försäljningstillväxten var negativ.

Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 4.119 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 4.216 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 28.677 miljoner kronor mot väntade 29.606.

Den justerade ebita-marginalen blev 14,4 procent. Snittestimatet löd här på en marginal om 14,2 procent.

Negativ organisk tillväxt

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till -5,1 procent i det tredje kvartalet, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser en organisk tillväxt om -3,6 procent.

Försäljningen har påverkats negativt av covid-19-pandemin och relaterade nedstängningar. Den organiska nettoomsättningen minskade med 7,7 procent på mogna marknader och minskade med 0,8 procent på tillväxtmarknader. Tillväxtmarknader svarade för 36 procent av nettoomsättningen.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, minskade tillväxten 1,5 procent organiskt. Analytikersnittet låg på -2,7 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om 2,0 procent. Här låg snittestimatet på +2,9 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, föll försäljningen organiskt med 21,4 procent. Här låg snittprognosen på -15,4 procent.

Höjer mål för kapital

Essity höjer målet för justerad avkastning på sysselsatt kapital till över 17 procent senast år 2025.

Det framgår av ett separat pressmeddelande i samband med bolagets rapport för det tredje kvartalet.

Det tidigare målet om över 15 procent justerad avkastning på sysselsatt kapital har uppnåtts under de senaste 12 månaderna.

”Vi fortsätter att leverera på vår strategi att både organiskt och genom förvärv växa inom produktkategorierna med högst lönsamhet. Vi har för de senaste 12 månaderna levererat en justerad avkastning på sysselsatt kapital på 15,7 procent. Nu höjer vi vårt mål till att uppnå över 17 procent senast år 2025”, kommenterar vd Magnus Groth.

Essitys höjda mål kommer att uppnås genom att fortsätta genomföra bolagets befintliga strategi, en accelererad digital transformation samt ytterligare effektivisering av produktion, logistik och distribution, heter det.

Övriga finansiella mål är oförändrade.

Pandemin både positiv och negativ för Essity

Covid-19-pandemin har påverkat Essitys affärsområden både positivt och negativt.

Det skriver Essity i sin rapport för det tredje kvartalet.

Professional Hygienes kundsegment hotell, restaurang, catering, kommersiella fastigheter samt skolor och universitet har påverkats negativt på grund av nedstängningar. Samtidigt har Professional Hygiene ökat försäljningen av behållare som en följd av ökat hygienfokus då många kunder ersätter varmluftstorkar, så kallade ”air dryers”, för att erbjuda ett mer hygieniskt alternativ, skriver bolaget.

Essitys internetanslutna behållare med sensorteknik, Tork Easycube, visar att konsumtionen per person av pappershanddukar, tvål och handsprit ökat under covid-19 pandemin.

Som en följd av den ökade efterfrågan utökar Professional Hygiene leveranskapaciteten av handdesinfektion.

Affärsområdet Consumer Tissue har påverkats positivt av de nedstängningar som lett till att fler människor vistats hemma, medan detta lett till tillfälligt lägre konsumtion inom Personal Care.

”På sikt kan covid-19 pandemin leda till en ökad efterfrågan på bolagets ledande hygien- och hälsoprodukter till följd av en ökad medvetenhet om vikten av hygien och hälsa”, skriver Essity.

För affärsområdet Personal Care minskade tillväxten 1,5 procent organiskt, analytikersnittet låg på -2,7 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue visade en organisk tillväxt om 2,0 procent vilket var lägre än väntade +2,9 procent.

Den organiska försäljningen för Professional Hygiene var även den något sämre än väntat.