Rapport Essity rapporterar ett resultat som var klart under analytikernas förväntningar. Men hygien- och hälsobolagets omsättning och organiska tillväxt var båda högre än väntat. Dessutom höjs utdelningen. 

Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.077 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. I genomsnitt väntades ett justerat ebita-resultat om 3.538 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 18 analytikers prognoser.

Den justerade ebita-marginalen blev 9,0 procent. Snittestimatet var en marginal på 10,6 procent.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 7:00 kronor per aktie, att jämföra med analytikernas genomsnittliga förväntan om 6:82 kronor. Året innan var utdelningen 6:75 kronor per aktie.

Nettoomsättningen uppgick till 34.226 miljoner kronor mot väntade 33.410.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 8 procent i det fjärde kvartalet 2021, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var en organisk tillväxt om 5,5 procent enligt Infronts sammanställning av 16 analytikers prognoser.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, var tillväxten 6,5 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 6,0 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om 5,5 procent. Här låg snittestimatet på -0,1 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, ökade försäljningen organiskt med 16,4 procent. Här låg snittprognosen på + 16,1 procent.