Rapport Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett resultat som var högre än vad analytikerna förväntade sig. Tillväxten var däremot något under förväntan. 

Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.586 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. I genomsnitt väntades ett justerat ebita-resultat om 3.430 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 15 analytikers prognoser.

Den justerade ebita-marginalen blev 11,5 procent. Snittestimatet var en marginal på 10,9 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 31.145 miljoner kronor mot väntade 31.583.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 7,4 procent i det tredje kvartalet 2021, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var en organisk tillväxt om 8,6 procent enligt Infronts sammanställning av 13 analytikers prognoser.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, var tillväxten 8,5 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 6,2 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om -0,6 procent. Här låg snittestimatet på 3,5 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, ökade försäljningen organiskt med 20,7 procent. Här låg snittprognosen på 21,7 procent.

Nytt mål för försäljningstillväxt

Essity har beslutat om ett nytt mål om att ha en försäljningstillväxt på mer än 5 procent, som inkluderar såväl organisk försäljningstillväxt som förvärv.

Det nya målet ersätter det tidigare målet om organisk försäljningstillväxt på mer än 3 procent.

”Målet kommer att uppnås genom att fortsätta genomföra Essitys strategi; dra nytta av gynnsamma marknadstrender, öka marknadsandelar genom framgångsrika innovationer och starka varumärken, expandera erbjudandet samt förvärv inom kategorier med höga marginaler. Tillväxt, både organiskt och genom förvärv, prioriteras inom produktkategorierna Medical Solutions, Incontinence Products, Feminine Care och Professional Hygiene”, skriver bolaget.

Vidare presenterar Essity de nya affärsområdena som är: Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene och kommer att gälla från och med 1 januari 2022.

Dessa är i linje med bolagets kund- och försäljningskanaler och kommer att leda till en expansion av erbjudandena till nya och närliggande kategorier samt utökat tjänsteinnehåll utifrån kund- och konsumentbehov, heter det.

De nya områdena stödjer Essitys nya tillväxtmål genom strategier för organisk och förvärvsdriven tillväxt och syftar till att uppnå högre tillväxt och vinstmarginal samt lägre kapitalbindning.

Affärsområdena kommer att ersätta de nuvarande affärsområdena Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene.