Rapport Hygienkoncernen Essity redovisar ett justerat rörelseresultat, ebita, på 4 084 miljoner kronor under fjolårets fjärde kvartal. Det var högre än vad analytikernas hade räknat med, enligt Infronts sammanställning av prognoser. 

Analytikerkåren väntade sig ett justerat rörelseresultat, ebita, på 3 688 miljoner kronor för period. 

Nettoomsättningen uppgick till 43 834 miljoner kronor mot väntade 43 765.

Den justerade ebita-marginalen blev 9,3 procent. Snittestimatet var en marginal på 8,4 procent.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 7,25 kronor per aktie, att jämföra med analytikernas genomsnittliga förväntan om 6,87 kronor. Året innan var utdelningen 7,00 kronor per aktie.