Essity på CDP:s A-lista för hållbarhet

2022-12-13 08:00:00

Baserat på data rapporterade genom CDP:s Forests-enkät för 2022, som inkluderade mer än 10 000 bolag, var Essity ett av ett litet antal bolag som erhöll ett "A".

Genom ett ambitiöst arbete för att förhindra avskogning och främja ett ansvarsfullt skogsbruk, är Essity ledande när det gäller målsättningar, åtgärder och transparens på miljöområdet. Ett av Essitys engagemang mot avskogning sker genom Consumer Goods Forum och dess Forest Positive Coalition of Action där Essity, tillsammans med andra företag och organisationer, systematiskt arbetar mot avskogning och skogsförstöring samt främjar biologisk mångfald.

- Vi på Essity har ett ansvar och en möjlighet att vidta positiva åtgärder för skogen. Vi gör det genom innovation för att använda mindre färskfiber och genom att se till att all fiber vi använder kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Vi samarbetar också med partners för att uppnå en större positiv förändring i kampen mot avskogning, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity.

CDP:s årliga miljörelaterade informationsinsamlings- och bedömningsprocess är allmänt erkänd som den främsta måttstocken när det kommer till företags transparens inom miljöarbete.

Klicka här (https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores) för att se hela listan av företag som är med på årets A-lista från CDP.

Cision