Aktie Essity har beslutat att omstrukturera produktionen inom Consumer Tissue i Frankrike. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 480 miljoner kronor.

Av omstruktureringskostnaderna väntas cirka 430 miljoner kronor redovisas som en jämförelsestörande post under det tredje kvartalet 2018. De resterande kostnaderna förväntas att redovisas som en jämförelsestörande post under 2019.

Av omstruktureringskostnaderna förväntas cirka 320 miljoner kronor vara kassaflödespåverkande. De totala investeringarna kommer att uppgå till cirka 210 miljoner kronor, skriver bolaget.

Essity stänger en konverteringsanläggning för produktion av detaljhandelns egna märkesvaror i Saint-Etienne-du-Rouvray och investerar i kvarvarande integrerade produktionsanläggningar i Frankrike.

Stängningen förväntas ske under fjärde kvartalet 2018.