Aktie Asaleo Care, ett australiensiskt hygienbolag som Essity äger till cirka 36 procent och som klassas som ett intressebolag för Essitys del, redovisar nedskrivningar i sin halvårsrapport.

Som en följd av detta kommer Essity att redovisa en jämförelsestörande post uppgående till runt -260 miljoner kronor under det tredje kvartalet i år.

Det framgår av ett pressmeddelande från Essity.