Rapport Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.190 miljoner kr för det första kvartalet 2019. Enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 3.150 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 30.656 miljoner kr mot väntade 30.045. Organiskt ökade försäljningen med 4,3 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev 10,4 procent. Snittestimatet löd här på en marginal om 10,5 procent.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 4,3 procent i det första kvartalet, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser en organisk tillväxt om 2,6 procent.

Borträknat minskad försäljning av moderrullar uppgick den organiska försäljningsökningen till 5,1 procent.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, ökade tillväxten 3,4 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 2,1 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk till växt om 5,6 procent. Här låg snittestimatet på 3,2 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, steg försäljningen organiskt med 4,0 procent. Snittprognosen låg på +2,5 procent.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.