Affär Essity har ingått avtal med det australiska hygienbolaget Asaleo Care om att förvärva de återstående aktierna i bolaget för 1:40 australiska dollar per aktie.

Essity är sedan tidigare den största aktieägaren med ett innehav om 36,2 procent av aktierna. 

Köpeskillingen innebär att Asaleo Cares bolagsvärde på skuldfri basis uppgår till cirka 5,5 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 9,6 gånger bolagets ebitda-resutlat för 2020.

Avtalet stöds av Asaleo Cares styrelse och väntas bli föremål för omröstning på en stämma för Asaleo Cares aktieägare under andra kvartalet 2021. Enligt avtalet får aktieägarna den utdelning på 0:03 australiska dollar per aktie som Asaleo Care kommer att dela ut för 2020.

Under 2020 redovisade Asaleo Care en omsättning på cirka 2,7 miljarder kronor och ett underliggande ebitda-resultat på cirka 574 MSEK. Asaleo Care har cirka 700 medarbetare och tre produktionsanläggningar.

”Förvärvet av Asaleo Care kommer att möjliggöra lönsam tillväxt i Australien, Nya Zeeland och Stillahavsområdet och ytterligare stärka vår ställning som ett ledande globalt hygien- och hälsobolag”, kommenterar vd Magnus Groth i pressmeddelandet.

Essity avser att finansiera förvärvet av aktier i Asaleo Care med egna medel.