Rapport Hygien- och hälsobolaget Essity nådde inte upp till analytikernas resultatförväntan.

 

Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.016 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018. Enligt Infront Datas sammanställning av 14 analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 3.331 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 29.647 miljoner kronor, vilket kan jämföras med väntade 29.489.

Den justerade ebita-marginalen blev 10,2 procent. Snittestimatet löd här på en marginal om 11,3 procent.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 2,5 procent i det tredje kvartalet, framgår det av delårsrapporten. Inklusive lägre försäljning av moderrullar var dock den organiska försäljningstillväxten +1,6 procent.

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av 14 analytikers prognoser en total organisk tillväxt om 2,4 procent.

Av den totala organiska nettoomsättningen stod volym för -1,0 procent och pris/mix för +2,6 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 35 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 4,3 procent. På mogna marknader minskade den med 0,1 procent.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, ökade tillväxten 2,2 procent organiskt. Analytikersnittet låg på +2,1 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om 0,1 procent. Här låg snittestimatet på 2,6 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, steg försäljningen organiskt med 2,9 procent. Även här var snittprognosen +2,6 procent.