Rapport Hygien- och hälsobolaget Essity rapporterar ett resultat och en omsättning som var klart högre än vad analytikerna hade förväntat sig. 

Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 4.176 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019. Enligt Infront Datas sammanställning av femton analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 3.817 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 32.565 miljoner kronor mot väntade 31.581. 

Den justerade ebita-marginalen blev 12,8 procent. Snittestimatet löd här på en justerad marginal om 12,1 procent.

Tillväxten högre än väntat

Hygienbolaget Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 5,9 procent i det tredje kvartalet, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av 15 analytikers prognoser en organisk tillväxt om 3,9 procent.

Av den organiska tillväxten på 5,9 procent, var volym 3,8 procent och pris/mix 2,1 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,8 procent. På mogna marknader ökade den med 3,8 procent, skriver Essity.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, ökade tillväxten 4,5 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 3,2 procent.

Av den organiska tillväxten inom Personal Care var volym 3,3 procent och pris/mix 1,2 procent. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 3,3 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 37 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 6,9 procent

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om 8,1 procent. Här låg snittestimatet på 5,8 procent.

Volymerna ökade med 4,9 procent främst relaterat till Asien och Latinamerika. Pris/mix ökade med 3,2 procent främst relaterat till Europa och Latinamerika. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 4,3 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 46 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 12,8 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, steg försäljningen organiskt med 5,0 procent. Snittprognosen låg på 2,1 procent.

Volymerna ökade med 3,2 procent främst relaterat till Europa, Latinamerika och Nordamerika. Pris/mix ökade med 1,8 procent främst relaterat till Europa och Latinamerika. Den organiska nettoomsättningen på mogna marknader ökade med 4,4 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 20 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 8,1 procent.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.