Essity över förväntan

Publicerad 2018-01-25 12:04

Rapport Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett resultat som låg över analytikernas förväntningar.

 Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.619 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017. Enligt SME Direkts prognossammanställning väntades i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 3.490 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 28.664 miljoner kronor mot väntade 28.603.

Den justerade ebita-marginalen blev 12,6 procent. Väntat här var en marginal om 12,2 procent.

En utdelning om totalt 5:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2017.

Blygsam organisk tillväxt

Essitys organiska försäljning steg med 1,8 procent i det fjärde kvartalet, uppger bolaget i torsdagens bokslutsrapport.

”Den organiska försäljningen påverkades negativt av en lägre marknadstillväxt, bland annat till följd av prispress, samt att Essity har valt att lämna vissa underpresterande marknadspositioner och kontrakt som en del av bolagets fokus på lönsam tillväxt för ökat värdeskapande”, skriver bolaget.

Av ökningen utgjorde volym 0,8 procent och pris/mix 1,0 procent. På tillväxtmarknaderna, som står för 35 procent av omsättningen, ökade den organiska försäljningen med 5,9 procent. På de marknader som Essity definierar som mogna minskade försäljningen organiskt med 0,3 procent.

Aktien stiger

 Essity steg i torsdagens handel på Stockholmsbörsen sedan bolaget släppt en kvartalsrapport som var starkare än väntat. Högre kostnader för massa satte djupa avtryck inom mjukpappersverksamheten, samtidigt som positiva engångseffekter hjälpte på annat håll.

Av de tre affärsområdena var det särskilt Professional Hygiene, som levererar hygienlösningar till företag, som stack ut med ett väsentligt högre justerat ebita-resultat än analytikerna räknat med enligt SME Direkts prognossammanställning.

”Bättre pris/mix, kostnadsbesparingar och lägre energikostnader påverkade resultatet positivt”, skriver bolaget om affärsområdets resultat.

Därtill påverkas resultatet positivt av en engångseffekt om 110 miljoner kronor främst hänförlig till förändrade sjukvårdsreformer för pensionärer i USA. Dessutom har justeringar av reserveringar främst relaterade till volymberoende kundrabatter påverkade resultatet positivt med cirka 90 miljoner kronor, uppger bolaget.

Det justerade ebita-resultatet för Professional Hygiene uppgick till 1.344 miljoner kronor i kvartalet, 34 procent högre än väntade 1.003 miljoner.

Affärsområdet Personal Cares justerade ebita-resultat kom in på 1.539 miljoner kronor, 6 procent under konsensusförväntningarna.

”Högre råvarukostnader och lägre priser påverkade resultatet negativt. De lägre priserna är främst relaterade till Incontinence Products till följd av prispress inom vårdsektorn samt ökade investeringar i marknadsaktiviteter inom detaljhandeln”, skriver Essity.

För affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, uppgick det justerade rörelseresultatet till 900 miljoner kronor, 14 procent lägre än väntat i SME-prognosen.

”Minskningen var främst relaterad till högre råvarukostnader som påverkade resultatet negativt med 586 miljoner kronor. De högre råvarukostnaderna var framförallt en följd av betydligt högre massapriser”, kommenterar Essity om resultatnedgången.

Essity handlades cirka en halvtimme efter att rapporten offentliggjorts till 239:70 kronor, en uppgång med 2,4 procent för dagen.