Essitys vd Magnus Groth.

Essity intressant för långa portföljen

Publicerad 2017-06-15 19:47

Kommentar På torsdagen var det börspremiär för hygienbolaget Essity som blir en högintressant aktie för långsiktiga som vill ha okänslighet mot konjunkturen i kombination med goda möjligheter att förbättra marginalerna. Och bolaget är på väg att bli en folkaktie - ägandet har ökat kraftigt sedan i höstas.

De senaste fem dagarna har varit historiska för den gamla SCA-koncernen. Förra fredagen handlades aktien för sista gången med både en skogs- och en hygiendel, i måndags handlades enbart skogsdelen under namnet SCA för första gången och på torsdagen var det första gången som hygiendelen under namnet Essity slog upp ögonen och var marknadsnoterad.

Detta är en uppdelning som har diskuterats och analyserats i årtionden – och i och med att Fredrik Lundberg vann maktkampen om sfären kring Industrivärden kunde planerna sättas i verket.

Generellt är det så att uppdelningar av bolag på detta sätt oftast innebär en vinst, det vill säga att 1+1 blir mer än 2. Och SCA-aktiens uppgång med ca 25 procent under de senaste fem månaderna är väl ett bevis på att marknaden tagit ut detta i förskott till en hel del.

Ägare av en gammal aktie i SCA har nu fått en aktie i vardera nya SCA och en i Essity och när kurserna summeras efter torsdagen ligger summan på 313 kr – vilket innebär att även nytillkomna investerare har fått en bra start på sitt köp jämfört med kursen för en vecka sedan på knappt 303 kr.

Essity är genom uppvärderingen av gamla SCA knappast någon billig aktie – men vd Magnus Groth har stora framtidsplaner med höjda marginaler och viss tillväxt för bolaget med sin kombination av hygienprodukter och produkter för hälsovård får till exempel sårbehandling och kompression.

Det sistnämnda har blivit ett nytt område för Essity genom köpet av tidigare EQT-ägda BSN förra året och det finns goda möjligheter till synergieffekter i försäljningen från de både produktområdena.

På aktiemarknaden har den gamla SCA-aktien inte bara stigit dubbelt så mycket som index i år utan antalet aktieägare har också ökat kraftigt. Enligt Clas Hemberg, sparekonom på Avanza, har antalet ägare av gamla SCA ökat med 83 procent sedan i höstas.

Framför allt är det småsparare med större summor på konton – minst 2 miljoner – som köpt gamla SCA och det brukar i sin tur betyda att investeringen i högre grad betraktas som långsiktig.

Vid årsskiftet fanns det 81 000 ägare i gamla SCA och andelen ägare i de nya bolagen ökar redan nu – bara sedan i måndags när nya SCA noterades har antalet ägare ökat hos Avanza med 13 procent.

Sammantaget lutar det åt att både SCA och Essity kommer att inordnas under rubriken folkaktier framöver. Och det känns motiverat med tanke på att SCA:s är norra Europas största skogsägare och Essity är bland världens största hygienbolag med en till synes ljus framtid.