Analys Berenberg Bank höjer sin rekommendation för Essity till köp från behåll. Riktkursen sänks dock till 313 från 324 kr. Det framgår av en analys.  

Berenberg lyfter huvudsakligen fram tre anledningar till bankens höjda rekommendation.

Berenberg ser dels att den senaste tidens nedgång för europeiska massapriser kan innebära viss uppsidespotential för bruttomarginalen i förhållande till nuvarande konsensusförväntningar för 2021, dels väntas återgången till positiv organisk tillväxt för Essity återspeglas i aktiepriset vilket än så länge inte hänt, enligt analyshuset.

Berenberg lyfter även fram att en ökande medvetenhet för hygien har lett till att människor mer frekvent tvättar händerna, vilket kan stödja försäljningen till ”utanför-hemmet”-kanaler.

Berenberg nämner också i analysen att Essity gör stora framsteg i sitt ESG-arbete, med bland annat med en energi- och vattenanvändning som är lägre än snittet för sektorn.

I den inledande handeln på tisdagen var Essity-aktien upp 1,6 procent vid 273,40 kr.