Aktie Hygien- och hälsobolaget Essity påverkas av ytterligare kostnadsökningar och det kräver nya omfattande prishöjningar.

Priserna på elektricitet och gas har ökat kraftigt i Europa från och med juli 2022. Även kostnaderna för bolagets råmaterial har ökat väsentligt i det tredje kvartalet. Essity gör därför nya omfattande prishöjningar för alla produktkategorier och marknader.

”Kostnadsmotvinden har förvärrats ytterligare. Vi kommer att hantera denna situation med nya omfattande prishöjningar och energipristillägg och fortsätter investera i våra starka erbjudanden under ledande varumärken och leverera de hygien- och hälsolösningar som Essitys kunder och konsumenter behöver varje dag”, kommenterar vd Magnus Groth.

Tidpunkt och nivå på prishöjningarna hanteras lokalt, heter det.