Essity förvärvar bolag inom avancerad sårvård i USA

2021-12-29 14:00:00

Det amerikanska bolaget Hydrofera grundades 1996 och utvecklar Hydrofera Blue Antibacterial Wound Dressings, ett avancerat sortiment av sårvårdsprodukter utformade för att förkorta läkningstider, sänka behandlingskostnader och goda patientresultat. Bolaget, som har cirka 90 anställda, har sitt huvudkontor i Manchester, Connecticut och finns i mer än 15 länder. 

Under de första nio månaderna 2021 har Hydrofera en nettoomsättning på 20,7 MUSD (176 MSEK) med en EBITDA på 5,9 MUSD (50 MSEK), en EBITA på 5,6 MUSD (48 MSEK), motsvarande en EBITA-marginal på 27,2 procent. Försäljningstillväxten för de första nio månaderna 2021 uppgick till 22 procent. Under 2020 redovisade bolaget en nettoomsättning på cirka 23,5 MUSD (216 MSEK), en EBITDA på 4,6 MUSD (42 MSEK) och EBITA på 4,3 MUSD (39 MSEK), motsvarande en EBITA-marginal på 18,1 procent. Försäljningstillväxten för 2020 uppgick till 13 procent. Förvärvet förväntas bidra till Essitys vinst per aktie 2022.

- Förvärvet av Hydrofera är ytterligare ett förvärv som passar strategiskt väl för Essity genom att stärka vår innovationsförmåga och utöka vårt erbjudande inom avancerad sårvård. Företaget har innovativa produkter som påskyndar läkningstider och minskar patientens obehag, säger Ulrika Kolsrud, President Health and Medical Solutions på Essity.

Hydrofera har en säljkår för direktförsäljning och upprätthåller avtal och status som prioriterad leverantör med stora nationella medicinska/kirurgiska distributörer och inköpsgrupper på de amerikanska och kanadensiska sjukvårdsmarknaderna. Produkterna används över hela vårdsektorn, såsom sjukhus, sårvårdskliniker, långtidsvårdsinrättningar och hemvård. Produktutbudet är utformat för att möta kraven för en mängd olika sårvårdsbehov.

Essitys verksamhet inom affärsområdet Medical Solutions erbjuder innovativa och högkvalitativa medicinska produkter inom sårvård, kompression och ortopedi med globala varumärken som Leukoplast, Cutimed, JOBST, Actimove och Delta-Cast. Inom akut och avancerad sårvård, är Essity världens femte största aktör.
Notera: Denna information är sådan information som Essity Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2021 kl. 14:00 CET. 

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 709 426 338 

Cision