Essity först med koldioxidfri produktionsprocess för mjukpapper med förnybar vätgas

2023-03-09 12:00:00

Essity inledde pilotprojektet för koldioxidfri mjukpappersproduktion under andra halvåret 2021. I pilotprojektet, som omfattar effektiviseringsprogram och elektrifiering genom förnybar energi, användes vätgas som en sista pusselbit för att ersätta naturgas i torkhuven i tillverkningsprocessen. I och med detta har Essity lyckats uppnå en koldioxidfri tillverkningsprocess för mjukpapper.

- Med det här initiativet har vi blivit först i världen med att använda förnybar vätgas för mjukpappersproduktion. Det är en viktig milstolpe i vår ambitiösa klimatagenda och ett stort steg för lägre koldioxidutsläpp. Vi skapar en hållbar process som sätter en ny standard för hela branschen, säger Donato Giorgio, chef för Global Supply Chain på Essity.

Fram till nu har torkningsprocessen för papperet varit beroende av naturgas för att uppnå de höga temperaturerna som krävs på 600 grader. I den här processen har förnybar energi inte varit ett gångbart alternativ. Genom att använda förnybar vätgas i torkprocessen har Essity visat att även energiintensiva produktionsprocesser kan bli koldioxidfria. Bolagets mål är att tillämpa banbrytande teknik för att väsentligt minska sin miljöpåverkan. 

Essitys anläggning i Mainz-Kostheim, med ett starkt fokus på hållbarhet och cirkularitet, omvandlar återvunnet papper till mjukpapper av hög kvalitet som säljs under bolagets ledande varumärke Tork. Årligen produceras 152 000 ton mjukpapper vid anläggningen.

Läs mer om Essitys resa mot nettonollutsläpp här (https://www.essity.com/sustainabiliti/our-journey-to-net-zero/).

Cision