Rapport Hygien- och hälsobolaget Essitys justerade ebita-resultat för det fjärde kvartalet var något högre än genomsnittligt väntat i Infronts prognossammanställning och 37 procent högre än för ett år sedan.

Höjda försäljningspriser, goda volymer, bra produktmix, lägre kostnader för insatsvaror samt besparingar förklarar den starka årsavslutningen.

Rapportens budskap grumlas dock av att Essity varnar för att de lägre kostnaderna för massa också lett till att bolaget tvingats acceptera lägre försäljningspriser inom affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, något som kommer att få effekt på resultatet under det första kvartalet 2020. Prissänkningarna uppges i genomsnitt uppgå till ”ett lågt ensiffrigt tal”.

För det fjärde kvartalet var det justerade resultatet dock alltså i allt väsentligt i linje med, eller något bättre än analytikerna i snitt räknat med.

Den organiska tillväxten landade på 3,6 procent, att jämföra med väntade 3,5 procent.

Det justerade ebita-resultatet om 4.742 miljoner kronor var 3 procent högre än Infronts konsensusprognos och den justerade ebita-marginalen på 14,1 procent slog snittförväntningarna om 13,8 procent. Utdelningen höjdes som väntat med 9 procent till 6:25 kronor per aktie.