Placera Allt fler ställer om sina portföljer och viktar mot ansvarsfulla investeringar, ESG, som står för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Trenden ökar sakta men säkert när ESG-placeringar fortsätter att attrahera flöden från andra tillgångsslag. Det säger François Millet, som ansvarar för ETF-strategi, ESG & Innovation på Lyxor.

Investeringar i vad som kan kallas ansvarsfulla ETF:er har uppvisat viss motståndskraft under krisen hittills i år. François Millet ser att trenden ökar för ESG-investeringar samtidigt som coronakrisen driver på intresset för hälsofrågor.

Nettoinflödet till ESG-ETF:er har varit positivt sedan årsskiftet och närmade sig 6,9 miljarder euro i slutet av mars, då den europeiska ETF-marknaden i sin helhet registrerade utflöden på 10,8 miljarder euro under samma period.

”Överraskande skillnad”

Även om Lyxor anser att det är logiskt att investeringar i ESG-produkter skulle stå emot när övriga ETF:er flödade ut ur ETF-marknaden, var vi överraskade över skillnaden mellan ETF:er i allmänhet och ESG-ETF:er, skriver François Millet i en månadsuppdatering från Lyxor Asset Management.

Han anser att investerare som snabbt försökt minska sin totala exponering på marknaderna gjort det genom att avyttra från de enklaste och mest likvida innehaven, företrädesvis de stora allmänna indexen som amerikanska aktier.

ESG-strategier är mer noggrant genomtänkta, anser han, och de brukar oftast inte vara ”föremål för kortvarig taktisk allokering”. Av det skälet har den typen av investeringar oftare behållits under den här perioden.

De senaste veckorna har de också gynnats av sektorstrategier, eftersom oljepriset har kollapsat, och då energi och specifikt oljelager underviktas i de flesta ESG-portföljer.

Liten del av ETF-marknaden

Även om inflödet till ESG-ETF:er har hållit i sig i vår, är tillgångarna som förvaltas inom segmentet fortfarande låga, cirka 4 procent av den totala ETF-marknaden.

– Men vi tror att denna andel kommer att växa betydligt. Många investerare har redan övervägt att sätta ESG-strategier på plats, men har ännu inte tagit steget. Eftersom den nuvarande krisen har fått dem att minska sina positioner i mer traditionella produkter, vilket demonstreras av utflödena, tror vi att de kommer att om-allokera sina likvida medel till ESG-produkter när de återvänder till marknaderna, kommenterar François Millet.

Lyxor förväntar sig därför stora kapitalrörelser inom områdena ekologi och energiomvandling, och har också nyligen lanserat fyra klimat-ETF:er, vilket enligt Millet är de första i sitt slag i Europa.