ES GROUP: RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 14,3 MLN KR I 3 KV

2023-03-17 08:43:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Energiteknikbolaget ES Group redovisar ett rörelseresultat på 14,3 miljoner kronor (0,3) för det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår (november-januari).

Det framgår av delårsrapporten.

Nettoomsättningen steg med 156 procent till 87,4 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till 11,0 miljoner kronor (0,2) och resultatet per aktie blev 1:90 kronor (0:00).

Bolagets vd Fredrik Sävenstrand noterar i rapporten att bruttomarginalen i kvartalet ökade till 32 procent, jämfört med 27 procent motsvarande kvartal året före.

"Vi växer snabbare än marknaden i allmänhet, och vi växer i det snabbast växande värmepumpssegmentet", skriver han i vd-ordet.

I december respektive februari tecknade ES Group avtal med distributionspartner för Storbritannien och Tyskland, vilket enligt Fredrik Sävenstrand ger bolaget goda förutsättningar för en effektiv bearbetning av dessa marknader.Direkt-SE