ES GROUP: RÖRELSERESULTATET BLEV 2,0 MLN KR 4 KV

2022-06-23 08:49:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det Spotlightlistade energiteknikbolaget ES Group ökade nettoomsättningen med 159 procent till 35,1 miljoner kronor (13,5) i det fjärde kvartalet, februari-april, i bolagets brutna räkenskapsår 2021/2022.

Det framgår av bokslutskommunikén.

Rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljoner kronor (-1,3) och nettoresultatet var 1,8 miljoner kronor (-1,7).

"Det fjärde kvartalet var det tredje i följd där omsättningsökningen översteg 100 procent, vilket resulterade i en i det närmaste fördubblad nettoomsättning för helåret jämfört med föregående år", skriver vd Fredrik Sävenstrand i rapporten.Direkt-SE