Aktie Erik Selin har ökat sitt innehav i kredithanteraren Hoist till 15,5 procent av röster och kapital, framgår av ett flaggningsmeddelande.

Via Erik Selin Fastigheter uppgår Erik Selins innehav nu till drygt 13,8 miljoner aktier. Enligt ägardatatjänsten Holdings uppgick hans innehav i slutet av november till 12,5 miljoner aktier.